2020-12-15 07:43:00  

Aplikacja "Powiat Wolsztyński" dla użytkowników iOS:
https://apps.apple.com/us/app/powiat-wolszty%C5%84ski/id1546088734


Aplikacja "Powiat Wolsztyński" dla użytkowników Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.amistad.treespot.powiatWolsztynski