Projekt - Trenuj Jak Żołnierz2023-04-24 09:57:00  

Poniżej przekazujęmy informacje o najnowszym programie Ministerstwa Obrony Narodowej - "Trenuj Jak Żołnierz". Jest to 16 dniowe szkolenie, podzielone na dwa etapy, skierowane do ochotników, które mają ukończone 18 lat i nie więcej niż 55 lat, posiadające wyłącznie obywatelstwo polskie, są bez przeszkolenia wojskowego i nie składały przysięgi wojskowej.

 

„Trenuj jak żołnierz” umożliwia ochotnikom zgłoszenie się na 16-dniowe szkolenie wojskowe, które będzie prowadzone w uelastycznionej – dwuetapowej formule. Pierwszy z nich to 2-dniowe poznanie jednostki i wojska, drugi to 14-dniowe szkolenie w czasie wakacji – w trakcie całego cyklu uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych m.in. posługiwania się bronią i strzelania, taktyki, terenoznawstwa, przetrwania w trudnych warunkach, walki wręcz, łączności i podstaw musztry.

 

Pierwszy etap który pozwoli zapoznać się z wojskiem i jednostką, rozpocznie się w weekendy majowe: 6-7 i 13-14 maja, zaś szkolenie właściwe będzie prowadzone między 16-29 lipca i 6-19 sierpnia. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o infrastrukturę 30 jednostek wojskowych na terenie całego kraju – zgłaszający może wybrać dowolną z nich.

 

W trakcie trwania szkolenia jednostki wojskowe zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Dodatkowo każdemu szkolącemu przysługuje wynagrodzenie jako szeregowemu żołnierzowi rezerwy - 130 zł za dzień szkolenia. Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej i wejściem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami www.gov.pl/web/obrona-narodowa/dolacz-do-nas--projekt-trenuj-jak-zolnierz-wystartowal oraz https://wcrnowytomysl.wp.mil.pl/pl/articles/6-aktualnosci/trenuj-jak-zolnierz/

Facebook: https://www.facebook.com/watch/?v=772972257515362

Twitter: https://twitter.com/wcr_nowy_tomysl/status/1648256553940664320

Zapisy prowadzone są za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru pod adresem: https://trenujjakzolnierz.wp.mil.pl