Strona:  1  
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obowiązki organizacji
2018-12-07
informacja1453818066_(1544167972).jpg
Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Od zeszłego roku zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzając się na stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się podmioty organizujące m.in. loterie fantowe bez względu na formę prawną prowadzonej działalności.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) – 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 20 i 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2017 poz. 210 ze zm.) oraz art. 14a ustawy o fundacjach (Dz. U. 2018 poz. 1491), Starosta Wolsztyński, pełniąc funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą  o złożenie wyjaśnienie w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru):

1. czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji,

2. czy Państwa organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się m.in. loterie fantowe.
Zaproszenie na spotkanie
2018-10-18
W dniu 29 października 2018 r. tj. poniedziałek o godz. 17:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie odbędzie się spotkanie przedstawicieli samorządu powiatowego  i organizacji pozarządowych. Głównym tematem będą założenia do programu współpracy  w 2019r., w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz omówienie wytycznych do składania ofert i rozliczania sprawozdań. 
Zaproszenie na spotkanie
2017-10-11

W dniu 23 października 2017 r. tj. poniedziałek o godz. 17:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie odbędzie się spotkanie przedstawicieli samorządu powiatowego  i organizacji pozarządowych. Głównym tematem będą założenia do programu współpracy  w 2018r., w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz omówienie wytycznych do składania ofert i rozliczania sprawozdań. Podczas spotkania odbędzie się szkolenie z prowadzenia księgowości stowarzyszeń.

Zaproszenie na spotkanie
2016-09-19

W dniu 28 września 2016 r. tj. środa o godz. 1800 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie odbędzie się spotkanie przedstawicieli samorządu powiatowego  i organizacji pozarządowych. Głównym tematem będą założenia do programu współpracy    w 2017r., w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prosimy o przygotowanie wstępnych propozycji dotyczących obszarów priorytetowych i zadań.

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
2015-09-24
pliki do pobrania:
- projekt

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 18408048      online: 1
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.