Stypendia socjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego
2017-08-31
 
Informujemy o możliwości składania wniosków o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, oraz studentów I i II stopnia jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria:
1. uczą się lub studiują w trybie dziennym.
2. są zameldowane na terenie Województwa Wielkopolskiego.
3. w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
4. uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen nie mniejszą niż:
a) 4,21 (uczniowie)
b) 4,01 (słuchacze i studenci)
5. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany  na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto (w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko dochód nie może przekroczyć 740 zł netto miesięcznie).

Uczniowie zameldowani na stałe w Powiecie Wolsztyńskim mogą składać wnioski (z załącznikami)  w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie (II piętro, pokój 205a) w terminie do 25 września 2018r.

Studenci i słuchacze zameldowani na stałe w Powiecie Wolsztyńskim mogą składać wnioski (z załącznikami) w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie (II piętro, pokój 205a) w terminie do 20 października 2018r.

Uczniowie uczęszczający do szkół na terenie Powiatu Wolsztyńskiego, ale nie zameldowani na stałe w Powiecie Wolsztyńskim muszą składać wnioski w swoich starostwach właściwych dla miejsca zameldowania.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, tel. 68 384 56 28

W załączeniu regulamin przyznawania stypendiów wraz ze wzorem druków (do pobrania)  odpowiednio dla ucznia, słuchacza i studenta oraz tabela z dokumentami, które powinny być załączone do wniosku.

Wydział
Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

herb ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn

tel. +48 68 384 27 00
fax. +48 68 384 35 38

NIP: 923-15-09-056
REGON: 411561571
gmina Siedlec gmina Wolsztyn gmina Przemęt
 liczba odwiedzin: 18408108      online: 4
projekt i wykonanie: MBEST 2015
Copyright © Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2009.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na portalu, w innych publikatorach pod warunkiem podania źrodła ich pochodzenia.